English version 首页 档案馆介绍 机构设置 交大校史馆 档案利用 网络资源 规章制度 服务指南
首页 > 档案馆介绍 > 人员简介 >
 
序号 科室 姓名 办公电话 邮箱 办公地点 备注
1 馆长 王瑽 51688550 cwang@bjtu.edu.cn 202 
2 调研员 郑铁锤 51684301 tchzheng@bjtu.edu.cn 201 
3 副馆长 陈颖 51688401 chenying@bjtu.edu.cn 111 
4 高级顾问 张其坤 51688550 qkzhang@bjtu.edu.cn 202 
5 办公室 高琦 51684229 gaoqi@bjtu.edu.cn 109 
6 李志军 51684229 lizhijun@bjtu.edu.cn 109 
7 秦秋凤 51684061 qfqin@bjtu.edu.cn 109 
8 王学敏 51684061 xmwang@bjtu.edu.cn 109 
9 综合档案室 蔡雪 51688863 xcai@bjtu.edu.cn 105 
10 韩莹 51688863 yingh@bjtu.edu.cn 105 
11 刘敏 51688061 minliu@bjtu.edu.cn 106 
12 金松 51688061 sjin@bjtu.edu.cn 106 
13 甘国和 51684229 ghgan@bjtu.edu.cn 110 
14 人事档案室 周亚俊 51684630 yjzhou@bjtu.edu.cn 107 
15 任平 51688181 renping@bjtu.edu.cn 108 
16 张艳 51688181 yanzh@bjtu.edu.cn 108 
17 史志研究室 高杰 51684062 jgao@bjtu.edu.cn 205 
18 王治频 51684062 zhpwang@bjtu.edu.cn 205 

 

 

 COPYRIGHT © EASOARING SOFTWARE TECHNOLOGY.CO.,LTD     BJTUICP备 16101101号     档案馆邮箱   |   法律声明 |   联系我们